Chiến lược tài chính (TS Lê Thẩm Dương)

Chiến lược tài chính và những điều cần biết để có thể hoạch định kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp

Lợi ích từ khoá học

► Đọc và hiểu các báo cáo tài chính
► Có khả năng đánh giá tài chính của công ty
► Hiểu và thực hiện các chiến lược tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế

Phù hợp với

• Những kế toán viên muốn phát triển bản thân thành người phân tích tài chính
• Những nhân viên, trưởng bộ phận hoặc giám đốc mảng kinh doanh của các doanh nghiệp
• Những người có ý định thành lập công ty riêng
• Những giám đốc doanh nghiệp có nhu cầu cải tiến bộ máy hoạt động của công ty

Giới thiệu

1
Giới thiệu
4:07
2
Ý nghĩa chiến lược tài chính
12:53

Chiến lược tài chính

1
Chiến lược tài chính
2:27
2
Ba loại báo cáo tài chính
6:48
3
Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán
8:09
4
Kết cấu của bảng cân đối kế toán
11:39
5
Tài sản dài
8:02
6
Nguồn vốn
6:12
7
Bảng kết quả kinh doanh
7:47
8
Các định nghĩa về lãi
9:08
9
Bảng lưu chuyển tiền tệ
10:41

Các chiến lược tài chính quan trọng

1
Định nghĩa các chiến lược tài chính
6:00
2
Chiến lược nguồn vốn
5:48
3
Chiến lược tài chính năng động
12:09
4
Chiến lược tài sản
9:01
5
Chi phí và giải pháp
7:37
6
Chiến lược giá
11:37
7
Sản lượng tối ưu
7:15
8
Các chiến lược còn lại
9:00
9
Các chú ý quan trọng
3:31
Không có thông báo tại thời điểm này.

Hãy là người đầu tiên đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Yêu thích
Đã học: 50 học viên
Số bài: 20
Cấp độ: Nâng cao